Home การจัดส่งสินค้า
PDF Print E-mail

วิธีการส่งสินค้า / Shipping

ทางไปรษณีย์ ทางร้านจะจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์แบบ EMS ค่ะ โดยทางร้านจะคิดค่าส่งตามราคาจริงค่ะ

 
 
 
Sorry that we do not ship to oversea countries.